Heeft u vragen? Neem contact met ons op

Home > Voorwaarden

Wedstrijdreglement / Voorwaarden

Voorwaarden deelname

 • Deelnemen aan de Trappenbergloop is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Het parcours is NIET geschikt voor atleten in een rolstoel, met een kinderwagen of andere (ondersteunende) middelen of dieren.
 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Trappenbergloop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 • Deelnemers gaan akkoord dat zij ook via e-mail benaderd mogen worden voor andere lopen die door AV Zuidwal georganiseerd worden.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
 • Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe (vervangende) datum worden vastgesteld
 • Het inschrijfgeld bij voorinschrijving dient uiterlijk één week voor datum evenement in het bezit van de Trappenbergloop te zijn. Bij individuele deelname gebeurt dit via een eenmalige incasso.
 • Inschrijfgelden bij na-inschrijving dienen ter plaatse contant te worden afgerekend.
 • De organisatie van de Trappenbergloop is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen.

Annuleringsvoorwaarden inschrijfgelden

 • Als je ingeschreven bent en je kunt onverhoopt toch niet deelnemen, kun je schriftelijk annuleren tot uiterlijk 1 maand voor de wedstrijddag. Als je je inschrijving tijdig schriftelijk (via email is toegestaan) intrekt, beschouwen we deze als niet gedaan en vindt er restitutie plaats, minus € 3,00 administratie kosten. De gift aan het goede doel wordt niet geretourneerd. Als je minder dan een maand voor de wedstrijddag annuleert vindt geen restitutie plaats.
 • Het afbestellen van een loopshirt, zal in overleg gaan met de organisatie.
 • Het retourbedrag zal 1 week na het evenement overgemaakt worden naar het rekeningnummer dat bij inschrijven gebruikt is.
 • Indien de Trappenbergloop door overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Bevestiging inschrijving, startnummer, chip etc.

Na ontvangst van je online inschrijving ontvang je een e-mail als bevestiging. 

Het startnummer met chip wordt alleen toegezonden wanneer dit bij de inschrijving is aangevinkt. In alle andere gevallen kan op de dag van de wedstrijd vanaf 8.30 uur tot een half uur voor de loop opgehaald worden op het secretariaat.

Wedstrijd- en trimloopreglement

Artikel 1:
De Trappenbergloop wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 2:
De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie op te volgen.

Artikel 3:
De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 4:
De tijden van de deelnemers worden bepaald aan de hand van de chip. De wedstrijdvolgorde wordt bepaald door de bruto tijden. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de prijsuitreiking. Dit ter beoordeling door wedstrijdleiding en jury.

Artikel 5:
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 6:
De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden op straffe van diskwalificatie.

Artikel 7:
Het is verplicht het startnummer ongevouwen op de borst te dragen. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan. Bekijk hier de instructie voor het bevestigen van uw startnummer.

Artikel 8:
Elke deelnemer die in de uitslagen opgenomen wil worden dient te lopen met de chip welke achter op het startnummer bevestigd is. Het startnummer dient ongevouwen en aan de voorzijde tussen heup en borsthoogte gedragen te worden. Voor registratie dient men op de juiste starttijd de matten bij de start te passeren. Chip of startnummer zijn uw eigendom en kunnen alleen voor deze loop gebruikt worden.

Artikel 9:
Deelnemers aan de Trappenbergloop Kort en Lang dienen binnen 55 minuten het doorkomstpunt bij start / finish gepasseerd te zijn om nog aan een nieuwe ronde te mogen beginnen. Deelnemers die later het doorkomstpunt bereiken dienen te finishen.

Artikel 10:
De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of in tijdstip verschoven zou moeten worden.

Artikel 11:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Goudsponsoren